Václav Prokůpek: Daňové reformy a EET? Cílem ekonomů a živnostníků by mělo být zjednodušit daňový systém

Share Button

Cílem ekonomů i občanů by mělo být zprůhlednit a zjednodušit daňový systém, a to při snížení celkové daňové kvóty na úroveň třetiny hrubého domácího produktu. Systém přerozdělování je v současnosti neefektivní a drahý. Pro zvýšení rychlosti hospodářského růstu a přitažlivosti českého hospodářství je nutné omezit přerozdělování na úroveň srovnatelnou se zeměmi zajímavými pro investory.

Základním stavebním daňových plánů je snižování daní z příjmů pro právnické i fyzické osoby a celkové zjednodušení systému. Přesun z daní přímých na nepřímé je již v ČR poměrně akceptován. Ke zpřehlednění daňového systému musí přispět i jeho čitelnost pro poplatníka. Veškeré placené zálohy na daň a odvody na sociální a zdravotní pojištění by měly být zahrnuty do hrubého příjmu občana, aby věděl, kolik ze své mzdy či výdělku odevzdává.

Systém sociálních dávek musí motivovat k práci. Tomu odpovídá nejlépe systém postupného snižování podpory při nástupu do hůře placeného zaměstnání až na úroveň průměrné mzdy v regionu – práce se tak vyplatí.
Mělo by dojít k zavedení daňových asignací, které umožní občanovi cíleně přispět na tu oblast veřejné prospěšnosti, kterou považuje za přednostní.  

Zjednodušení daně z příjmu fyzických osob, a to jak zaměstnanců, tak samostatně výdělečně činných osob, vidím ve zjednodušení výpočtu daňového základu. Spočívá v nastavení jednoduchého systému evidence a v přiznání veškerých příjmů plynoucích dané osobě. Po přechodnou dobu stabilizace veřejných rozpočtů navrhujeme snížení sazby a redukci pásem. Při dosažení úspor ve výdajích státního rozpočtu a při splnění kritérií pro vstup do eurozóny lze uvažovat o zavedení jedné sazby daně z příjmu fyzických osob. Její výše musí být stanovena tak, aby neohrožovala vyváženost státního rozpočtu.

Ekonomové celkem potřebně navrhují zavést tvrdší pravidla v systému sociálních dávek. Znamená to například podmínit výplatu podpory v nezaměstnanosti aktivní rekvalifikací a veřejnými pracemi. Aby se vyplatilo pracovat, měla by být podpora postupně snižována, až příjem dosáhne krajského průměru.

Výkonná moc by měla navrhnout zrušіt veškeré další odpočty s problematіckým efektem na prosperіtu a účel jejіch vzniku. Jedná se především o odpočty na úroky z úvěrů stavebního spoření (neslouží původnímu účelu), hypoték (nízké sazby, malá skupina poplatníků) a z životního pojištění (důchodová reforma řeší jinak). U stavebního spoření a hypoték je třeba zavést na přechodnou dobu pěti let státní příspěvek, který vyrovná ztrátu ze zrušených kompenzací. Stavební spoření konzumuje ročně až 17 miliard Kč a neslouží přímo k podpoře bydlení. Jeho zrušení zajistí dostatek prostředků pro přímou podporu startovacích bytů pro mladé a pro sociální dávku na bydlení. Podobně lze zrušit státní dotaci hypoték a nahradit ji garančním fondem na státní ručení hypoték pro mladé rodiny, které nemohou ručit nemovitostí. Podporu tak získají ti jedinci, kteří ji skutečně potřebují. Nárok na státní ručení hypotéky je jednou za život – tedy nerozhoduje věk.

Daň ze zisku lze vnímat jako nástroj pro motіvacі investіc a zatraktіvnění naší ekonomiky. Proto by mělo být cílem okamžitě snížit tuto daň. Jako důležitější nežli prosté stanovení daňové sazby je ale potřeba vidět zjednodušení a zpřehlednění výkaznictví a evidence, stejně jako v provázání daňové a účetní legislativy.

Václav Prokůpek

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *